Tìm Kiếm:

Cung Chúc Tân Xuân

Hình Ảnh Gặp Nhau Cuối Năm Của Các Thành Viên

Download Những CD Nhạc Xuân - Nghe Nhạc Xuân


Video Nhạc Vàng

Một lần cuối
Chế LinhSố lần xem: 1890

Anh vuốt tóc em, anh vuốt tóc em, một lần cuối, một lần cuối cùng, rồi thôị
Anh hốt trăng thanh, trên áo em xanh, một lần cuối, như những lần đó xa xôị
Anh nắm tay em, anh nắm tay em, một lần cuối, một lần cuối, một lần cuối cùng, để còn thấy đời êm lần cuốị
Một lần cuối cùng thôi, em ơi !

Thế là héo hắt cho nhau
Thế là nước mắt đêm thâu
Thế là mãi mãi, và mãi mãi tình sầu

Thế là tiếng khóc thiên thâu
Thế là mãi mãi thương đau
Thế là mãi mãi, và mãi mãi xa nhau

Anh chết trong mắt em, anh chết trong mắt em, một lần cuối, một lần cuối cùng, rồi thôị
Anh chết trong mắt em, anh chết trong mắt em, một lần cuối, như những lần đó xa xôị
Anh khóc trên vai em, anh khóc trên vai em, một lần cuối, một lần cuối, một lần cuối cùng, để còn thấy lòng run lần cuốị
Một lần cuối cùng thôi, em ơi !

Anh hát cho em nghe, anh hát cho em nghe, một lần cuối, một lần cuối cùng, rồi thôị Anh chết trong mắt em, anh chết trong mắt em, một lần cuối, như những lần đó xa xôị Anh khóc trên vai em, anh khóc trên vai em, một lần cuối, một lần cuối, một lần cuối cùng, để còn thấy tình yêu lần cuốị Một lần cuối cùng thôi, em ơi !

Một lần cuối cùng thôi, em ơi !
Một lần cuối cùng thôi, em ơi !
Một lần cuối cùng thôi, em ơi !


Những Video Liên Quan

Chế Linh
Một lần cuối

Đêm cuối
Ngọc Sơn

Đêm cuối
Đan NguyênYeuNhacVang.com v2.0 . Privacy Policy